Viking Brewpub prepares to set sail in Stoughton

by